Детски новини
Шрифт за дислексия
Търси
Подари абонамент
Свържи се с нас
Затвори
Благодарим за съобщението!
Ако имате въпрос или проблем с използването на сайта, пишете ни от тук:
Въведи име, съобщение и имейл или телефон.
ИЗПРАТИ ЗАТВОРИ
Книговище като образователен инструмент на учителя

Какво предлага платформата на учителя
Идеи от учители за използването на Книговище

Книговище.бг е специално разработен дигитален инструмент за повишаване на функционалната грамотност на българските деца чрез развитие на умението за четене с разбиране. Учителите, които го използват, споделят как той увлича дори деца, за които четенето е трудно или неприятно. (Вижте отзиви от български учители в края на този документ.) За да подкрепи учителите в предизвикателствата на онлайн обучението още по-категорично, Книговище.бг разработи нови функции, с които да улесни усилията им да възпитат функционално грамотни деца.

Какво предлага платформата на учителя

 

Въпросниците към детска литература, съревнованието около четенето и осмислянето на прочетеното неусетно превръщат децата в четящи за удоволствие. С Книговище.бг учителят спестява време и получава възможност за по-задълбочена работа по литература.

 

В Книговище.бг има редица функции, които са специално разработени, за да помагат на учителя в процеса на възпитаване на умения за четене с разбиране и на любов към книгите. 

 

1. Книговище.бг - помощник в учебния процес

В платформата има специално създадени въпросници по текстовете от читанките във 2., 3. и 4. клас. Въпросите са различни от тези в учебниците и тестват разбирането на текста. Въпросниците по учебните материали са достъпни само за деца, участващи в книговищна група КЛАС.

За да ги решат, учителят трябва да отключи съответния въпросник и да зададе време, в което децата да ги решат. Така учителят лесно може да се увери дали учениците са прочели и доколко са разбрали текста, за да премине към следваща детайлна работа с него.

 

Учителят може да решава въпросниците на Книговище.бг през своя профил. Това е възможност за съвместна работа в клас - например, въпросникът се проектира на електронната дъска или на стената и целият клас го решава заедно. 

 

От друга страна, решавайки въпросника през своя профил, учителят може да се ориентира за типа въпроси във въпросниците. Въпросниците, решени през учителския профил, се виждат в меню “ЗАЕДНО”.

 

2. Учителят опознава децата като читатели в Книговище.бг

Книговище.бг е платформа, която за децата е игра - игра на въпроси и отговори по детска литература. Решавайки въпросниците по книгите (или приказките/разказите/учебните текстове/енциклопедиите), които децата са прочели, те могат да изпитат отново удоволствието от прочетеното, да видят доколко са разбрали текстовете, да трупат точки в играта и да се състезават със свои съученици и връстници по четене с разбиране. Допълнително учениците могат да използват Книговище.бг и да си водят записки по прочетените книги, да качват рисунки по тях, които да споделят и със своя учител, както и да коментират книги през своя профил. Голяма част от тази състезателна част може да бъде видяна и от учителя през неговия профил. 

Учителят може да види какво четат учениците му за удоволствие и съответно да модерира тези интереси в класа, така че повече деца да се увлекат по четенето. 

Екранна снимка на меню "Прочетени книги"

Учителят може да види как се е справило всяко дете в класа по определена книга.

Учителят може да види индивидуалните постижения на всяко от децата в групата.

Учителят може да види в сравнителен план кой колко точки е натрупал в играта, колко книги е прочел и с каква средна успеваемост. Ако този анализ е важен за учителя, той/тя може да ги подрежда по различен начин, за да извлече максимално информация от статистиката. (Меню “Общо за класа” в раздел “Постижения”)

Учителят може да види и какви рисунки са качили децата по книгите, които са прочели през меню “Рисунки” в раздел “Постижения”.

 

3. Учителят може да раздава електронни награди в профилите на децата

 

В профила на учителя има специален награден панел “Създаване на грамоти и свидетелства” в раздел “Работа с групата”.

Чрез него учителят може да генерира: 

 • индивидуални грамоти и похвали на един, няколко или всички ученици, като избере каква информация да се съдържа в тях; 

 • грамота за групата с общия резултат на всички ученици в класа за определен период; 

 • и годишни книговищни свидетелства на учениците с резултатите им от цялата година. Индивидуалните грамоти могат да бъдат изпратени като електронна награда в профила на съответните деца, а всички видове грамоти и свидетелства могат да бъдат разпечатани и тържествено връчени на децата.

  

  

 

4. Учителят може да оставя съобщения с предизвикателства и похвали на всеки ученик

 

В раздел “Работа с групата” има меню “Съобщения”. От него учителят може да изпраща индивидуаални съобщения на учениците от класа си, с които да коментира насърчително читателския им напредък, да им поставя цели или да отговаря на техни въпроси.

 

5. В групата на класа може да модерират двама учители

 

Групата “КЛАС” винаги се създава от класния ръководител, но чрез нея може да работи и друг учител, упълномощен от класния за това. Един учител може да работи в няколко групи и без да има своя група КЛАС. Тези възможности са предвидени за оптимално използване на времето, организирано за насърчаване на четивната грамотност. Вторият учител може да е учителят от занималнята, учителят по литература или библиотекарят. 

 


Идеи за използването на Книговище.бг от учител

 

1. Задайте прочитането на текст от читанката като домашна работа - отключете въпросника по него в Книговище.бг и насърчете децата да прочетат текста и да решат въпросника от профила си преди следващия урок, когато ще работите с този текст в клас. След обсъждането му в клас може да разпитате децата какво ги е затруднило най-много.

 

2. Решавайте въпросници заедно в клас - след като обсъдите даден текст, може в клас да решите заедно въпросника по него. Може да разделите класа на няколко групи и да ги редувате в посочването на съответния отговор.

 

3. Модерирайте умерено състезание между учениците - учениците сами виждат през профила си кой как се ситуира по различни показатели сред съучениците си. Това, което учителят може да прави, е да поощрява високата успеваемост (процента верни отговори), да поставя постижими за всеки индивидуални цели, да поддържа разговора за книги в клас, да насърчава децата да споделят кои са любимите им книги - защо и с какво ги вълнуват героите и историята.

 

4. Направете кът за препоръчани книги - доказано в изследвания е, че когато в ежедневната среда има повече книги, децата по-лесно се увличат по четенето. А ако препоръките са направени от други деца, тогава се преодолява още една преграда по този път.

 

5. Отборно състезание по четене с класовете от випуска - Ако във випуска има и други класове, които ползват Книговище.бг, тогава може да насърчите децата да се възприемат като участници в състезание по четене с тях. Може също да ги информирате и как напредват в рейтинга на всички класове-участници в съответния випуск. Може да си направите табло в класната стая, на което всеки месец да принтирате и закрепвате Грамота с успеха и напредъка на класа. Не забравяйте, че всеки месец Книговище.бг определя най-четящи класове на месеца и тази награда става част от играта, защото се появява като награда в профила на учителя и на всеки ученик в класа.

 

6. Награждавайте с грамоти - индивидуалните грамоти, генерирани от учителя, стават част от играта, защото се появяват като награда в профила на детето. Препоръчваме да откривате поводи за награждаване и на децата, които не се чувстват уверени в четенето, но които полагат усилие и подобен жест може да ги стимулира да продължат още по-упорито.

 

7. Разпечатайте годишно книговищно свидетелство като награда и като част от ученическото портфолио. На 24 май всяка година се активира възможността да се разпечата годишно свидетелство с обобщените резултати на всяко дете и списъка с решени и създадени въпросници от него. Връчването им заедно със свидетелствата за завършен клас може да повиши мотивацията за повече четене и през ваканцията.

 

8. Направете заедно въпросник по кратка книга. Създаването на въпросник в клас е едно по-трудоемко занимание, но в него се постигат много допълнителни ползи за учениците - анализ на текста, подбиране на същественото от несъщественото, изпробване на различни речеви конструкции, създаване на въпроси за размисъл, боравене със синоними. За това занимание, обаче, е необходима повече подготовка. Най-добре е за начало да се спрете на по-кратък текст - приказка, например, или кратка книга от поредица, която е интересна на децата. Запазете заглавието в [email protected] и се запознайте с подробните инструкции за правене на въпросник на сайта. Дайте постижимо време на децата да прочетат текста, като ги насърчете да си водят записки за възможни въпроси, докато четат - например след всяка прочетена глава да си записват по 1 въпрос по нея. След това определете часа, в който ще работите заедно. Вървете глава по глава, за да разпределите равномерно въпросите, като не пропускайте да спазвате съотношението между въпроси по съдържанието и въпроси за размисъл, според вида въпросник, към който сте се насочили. Друг начин е да си поставите за цел да направите заедно въпросник за една седмица. Тогава е добре  да разделите една книга на 5 части и всеки ден да четете определената част, след което с децата да направите въпроси с отговори по нея. При подобна работа с текст е добре да предвидите повече въпроси, сред които в последния ден да подберете най-добрите 15 за въпросника.


Уточняващи въпроси, които да използвате в процеса на правене на въпросници с деца

За всички типове въпроси:

 • Сигурни ли сте, че въпросът, който задавате, се отнася за историята или за героя, а не за твърде незначителен детайл от описанието? Проверка: Представете си, че минават 2 седмици след прочитането на текста - ще може ли да отговорите на този въпрос?

 • Ако зададете така въпроса, може ли читателят да се обърка, че става въпрос за друг откъс от текста? Помислете дали дадена промяна/действие, което искате да засегнете с въпроса, не се случва няколко пъти в текста.

 • По колко различни начина можем да попитаме за смисъла на този откъс? Може да използвате въпросителна дума, но може да започнете съобщително изречение и отговорите да се явяват негови възможни продължения.

 • За да избегнем повторенията, хайде да играем на търсене на синоними!

 • Когато предлагате грешни отговори, имайте предвид, че те трябва да са свързани с историята и да уловят “в капан” тези, които не са прочели внимателно текста, но все пак да не водят до заблуждение читателя.

 

При въпроси за размисъл:

 • Когато обсъждаме действията на героите или техните отношения, можем ли да попитаме защо всъщност те постъпват по определен начин? (ако, разбира се, текстът дава основания за подобно питане)

 • Ако е приложимо: Има ли нещо в имената или в речта на героите, което ви прави впечатление и което ви се струва важно, за да направим въпрос по него? А израз, който може да звучи по един начин, а всъщност да има друго значение? Може да зададете въпрос, с който да се уточнява значението му в текста, но само при кратки текстове, когато изразът няма да се изгуби в общия сюжет.

 • Има ли теми в книгата, които ви се струват важни и днес? Можем ли да се опитаме да направим въпрос за това?

 • Забележете дали героят се променя с разгръщането на сюжета. Има ли някакви негови качества, към които си заслужава да се насочи вниманието на читателя?

 • Откривате ли някакви сходства или големи различия между героите, които ви се струват важни за произведението?

 

При въпроси за мнение: 

 • Помислете си - има ли ситуация от книгата/текста, която ви се иска да ви се случи и на вас? Или има ли действие на героя, което ви озадачи, докато четохте текста? А сега може да попитате и другите читатели дали и те биха искали да участват в подобни перипетии или дали са им се случвали такива; дали одобряват действие на героя или дали са попадали в подобни колебания. Задавайте въпроси, на които на вас би ви било интересно да отговорите!


 

Успех!

Очакваме Ви в Книговище.бг!

 

Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
Каква информация искаш да получаваш от нас?
Всички новини от "Книговище"
Седмичен мейл с детските новини на "Вижте"
Потвърждавам, че имам навършени 14 години
© 2024 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | UX design by CAMAO | Developed by Childish
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'. ПРИЕМАМ