Детски новини
Шрифт за дислексия
Търси
Подари абонамент
Свържи се с нас
Затвори
Благодарим за съобщението!
Ако имате въпрос или проблем с използването на сайта, пишете ни от тук:
Въведи име, съобщение и имейл или телефон.
ИЗПРАТИ ЗАТВОРИ
ПОДАРИ АБОНАМЕНТ ЗА КНИГОВИЩЕ
С индивидуалния абонамент детето може:

- да решава въпросници по художествена, научнопопулярна литература и по статиите във "Вижте" - онлайн вестникът за новини за деца;
* въпросниците игри по учебни материали са достъпни само при групов абонамент за клас

- да трупа виртуални съкровища и награди;

- да се състезава с останалите деца в платформата;

- да си води онлайн читателски дневник - с лични записки и рисунки по книгите, които чете.
ИНДИВИДУАЛЕН за лятната ваканция и 2024 / 2025 уч. г.
30 лв.
Детски профили
1
Поръчай
Валиден до 15 септември 2025
Абонамент за 1 детски профил
Д: Пълен достъп до над 2600 въпросника игри по художествена и научнопопулярна литература. Въпросниците са както върху литература, включена в летните списъци, така и върху любими на децата днес заглавия.
Д: Пълен достъп до новините и въпросниците към тях в детската медия "Вижте". С "Вижте.бг" децата разбират повече, виждат по-далеч и светът им става по-разбираем, докато се забавляват.
* въпросниците по учебни материали са достъпни само при групов абонамент за клас
Д: С верни отговори се трупат точки, съкровища и награди, напредва се през 14 читателски нива
Д: Състезание с участниците в платформата
Д: Модерен онлайн читателски дневник с мисловни карти, рисунки и лични впечатления
Д: Препоръки за книги от други деца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семейният абонамент е с функции за родител и деца.

С годишния абонамент децата в книговищната група СЕМЕЙСТВО могат:

- да решават въпросници по художествена, научнопопулярна литература и по статиите във "Вижте" - онлайн вестникът с новини за деца;
* въпросниците игри по учебни материали са достъпни само при групов абонамент за клас

- да трупат виртуални съкровища и награди;

- да се състезават с останалите деца в групата СЕМЕЙСТВО и в платформата;

- да си водят онлайн читателски дневник - с лични записки и рисунки по книгите.

Родителите получават:

- седмичен имейл за напредъка на децата;

- достъп до резултатите на децата в групата СЕМЕЙСТВО;

- модул за изпращане на съобщения до децата;

- виртуална галерия с рисунките на децата по прочетените от тях книги.

С един абонаментен ключ през профила на родителя се активират игровите функции за всички детски профили (до 4) в групата СЕМЕЙСТВО.
СЕМЕЕН за лятната ваканция и 2024 / 2025 уч. г.
50 лв.
Детски профили
4
Родителски профили
1
Поръчай
Валиден до 15 септември 2025
Абонамент за 4 детски профила
Д: Пълен достъп до над 2600 въпросника игри по художествена и научнопопулярна литература. Въпросниците са както върху литература, включена в летните списъци, така и върху любими на децата днес заглавия.
Д: Пълен достъп до новините и въпросниците към тях в детската медия "Вижте". С "Вижте.бг" децата разбират повече, виждат по-далеч и светът им става по-разбираем, докато се забавляват.
* въпросниците по учебни материали са достъпни само при групов абонамент за клас
Д: С верни отговори се трупат точки, съкровища и награди, напредва се през 14 читателски нива
Д: Състезание между участниците в семейната група и с останалите участници в платформата
Д: Модерен онлайн читателски дневник с мисловни карти, рисунки и лични впечатления
Д: Препоръки за книги от други деца
Р: Родителите получават седмичен имейл за напредъка на децата
Р: Достъп до резултатите на децата в групата СЕМЕЙСТВО
Р: Модул за изпращане на съобщения до децата в групата
Р: Виртуална галерия с рисунките на децата по прочетените от тях книги
С един абонаментен ключ през профила на родителя се активират игровите функции за всички детски профили (до 4) в групата СЕМЕЙСТВО.
 
 
 
 
 
С годишния абонамент децата в книговищната група КЛАС могат:

- да решават въпросници по художествена, научнопопулярна и учебна литература, а вече и по статиите на "Вижте" - онлайн вестникът с новини за деца;

- да трупат виртуални съкровища и награди;

- да се състезават с останалите деца в групата КЛАС и в платформата;

- да си водят онлайн читателски дневник - с възможност за лични записки и качване на рисунки.

Учителите получават:

- достъп за 1 основен и 2 гост учители;

- модул за работа с въпросниците по учебни текстове;

- детайлна статистика за постиженията и читателските интереси на децата в групата КЛАС;

- модул за генериране на грамоти, които да изпращат като виртуални похвали в профилите на децата;

- достъп до годишни книговищни свидетелства за награждаване или за портфолиото на ученика;

- модул за изпращане на съобщения до децата;

- виртуалната галерия с рисунки по книгите, които децата четат.

С един абонаментен ключ през профила на учителя се активират игровите функции за всички детски профили (до 30) в групата КЛАС и се дава възможност на още двама учители да работят с децата от групата.
ЦЯЛ КЛАС за лятната ваканция и 2024 / 2025 уч. г.
150 лв.
Детски профили в клас
30
Учителски профили
1 + 2
Поръчай
Валиден до 15 септември 2025
Абонамент за 30 детски профила, 1 основен и 2 допълнителни учителски профила
Д: Пълен достъп до над 2600 въпросника игри по художествена и научнопопулярна литература. Въпросниците са както върху литература, включена в летните списъци, така и върху любими на децата днес заглавия.
Д: Пълен достъп до новините и въпросниците към тях в детската медия "Вижте". С "Вижте.бг" децата разбират повече, виждат по-далеч и светът им става по-разбираем, докато се забавляват.
Д: Пълен достъп до над 1600 въпросника по учебни материали, след отключването им от учител
Д: С верни отговори се трупат точки, съкровища и награди, напредва се през 14 читателски нива
Д: Състезание между участниците в групата на класа и с останалите участници в платформата
Д: Модерен онлайн читателски дневник с мисловни карти, рисунки и лични впечатления
Д: Препоръки за книги от други деца
У: Учителите получават седмичен имейл за напредъка на децата
У: Детайлна статистика за постиженията и читателските интереси на децата в книговищната група
У: Модул за работа с въпросниците по учебни текстове
У: Модул за генериране на грамоти, които да изпращат като виртуални похвали в профилите на децата
У: Достъп до годишни книговищни свидетелства за награждаване на децата или за портфолиото на ученика
У: Модул за изпращане на съобщения до децата в групата
У: Виртуална галерия с рисунките на децата по прочетените от тях книги
С един абонаментен ключ през профила на учителя се активират игровите функции за всички детски профили (до 30) в групата КЛАС и се дава възможност на още двама учители да работят с децата от групата.
Р: Ако са въведени родителски имейли, родителите получават седмично известие да активността на детето си
Р: Ако детският профил е създаден от родител, той вижда през своя профил активността на детето си
С абонамента децата в книговищната група ДЕТСКА ГРАДИНА могат:

- да решават с помощта на родителите си въпросници игри по художествена, научнопопулярна и учебна литература (изучавани текстове в детската градина), а вече и по статиите на "Вижте" - онлайн вестникът с новини за деца;

- да трупат виртуални съкровища и награди;

- да се състезават с останалите деца в групата и в платформата;

- да си водят (с помощта на родителите) онлайн читателски дневник - с възможност за лични записки и качване на рисунки.

Възпитателите получават:

- достъп за 1 основен и 2 гост възпитатели;

- модул за работа с въпросниците по учебни текстове;

- детайлна статистика за постиженията и читателските/слушателските интереси на децата в групата;

- модул за генериране на грамоти, които да изпращат като виртуални похвали в профилите на децата;

- достъп до годишни книговищни свидетелства за награждаване или за портфолиото на детето;

- модул за изпращане на съобщения до децата;

- виртуалната галерия с рисунки по книгите, които децата четат.

С един абонаментен ключ през профила на учителя се активират игровите функции за всички детски профили (до 35) в групата и се дава възможност на още двама възпитатели да работят с децата от групата.
ГРУПА В ГРАДИНА ваканцията и 2024 / 2025 уч. г.
150 лв.
Детски профили
35
Възпитателски профили
1 + 2
Поръчай
Валиден до 15 септември 2025
Абонамент за 35 детски профила, 1 основен и 2 допълнителни възпитателски профила
Д: Пълен достъп до над 2600 въпросника игри по художествена и научнопопулярна литература.
Д: Пълен достъп до новините и въпросниците към тях в детската медия "Вижте". С "Вижте.бг" децата разбират повече, виждат по-далеч и светът им става по-разбираем, докато се забавляват.
Д: Достъп до въпросниците по учебните материали за детските градини, след отключването им от възпитател
Д: С верни отговори се трупат точки, съкровища и награди, напредва се през 14 читателски нива
Д: Състезание между участниците в групата и с останалите участници в платформата
Д: Модерен онлайн читателски дневник с мисловни карти, рисунки и лични впечатления
Д: Препоръки за книги от други деца
В: Възпитателите получават седмичен имейл за напредъка на децата
В: Детайлна статистика за постиженията и читателските интереси на децата в книговищната група
В: Модул за работа с въпросниците по учебни текстове
В: Модул за генериране на грамоти, които да изпращат като виртуални похвали в профилите на децата
В: Достъп до годишни книговищни свидетелства за награждаване на децата или за портфолиото на детето
В: Модул за изпращане на съобщения до децата в групата
В: Виртуална галерия с рисунките на децата по прочетените от тях книги
С един абонаментен ключ през профила на възпитателя се активират игровите функции за всички детски профили (до 35) в групата ДЕТСКА ГРАДИНА и се дава възможност на още двама възпитатели да работят с децата от групата.
Р: Ако са въведени родителски имейли, родителите получават седмично известие да активността на детето си
Р: Ако детският профил е създаден от родител, той вижда през своя профил активността на детето си
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ: БАНКОВ ПРЕВОД
Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
Каква информация искаш да получаваш от нас?
Всички новини от "Книговище"
Седмичен мейл с детските новини на "Вижте"
Потвърждавам, че имам навършени 14 години
© 2024 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | UX design by CAMAO | Developed by Childish
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'. ПРИЕМАМ