Писмо до родителите

Уважаеми родители,


Представяме на вниманието Ви иновативната онлайн платформа за стимулиране на четенето сред децата, за развиване на уменията им за осмислящо четене и функционалната им грамотност Книговище.бг.

Книговище.бг използва игрови подходи, за да увлече децата и да утвърди четенето като приятно, забавно, важно и дори модерно занимание. За децата то е онлайн игра, но такава, в която могат да се включат, като четат книги.

Платформата непрекъснато обогатява съдържанието си, като не поставя тематично ограничение на литературата за деца и тийнейджъри. Целта ѝ е да предлага игра с текстовете, които децата четат, независимо дали като задължение, или за лично удоволствие.

В Книговище.бг децата влизат в своя профил, намират заглавието на книгата/приказката, която скоро са прочели, и подобно на „Стани богат!“ отговарят на предварително заредените към нея въпроси, избирайки измежду три възможни отговора. Въпросите носят различни точки според трудността на текста. С верни отговори децата трупат точки и качват читателски нива.

Учениците се състезават с компютъра, но и с връстниците си. Могат да виждат какво четат другите и да разглеждат препоръките. Книговище служи и за електронен читателски дневник, в който младият читател да си води бележки по книгите, които е прочел.

Книговище работи с индивидуален достъп за ученици, но предлага и групово ползване за цял клас.

Предимствата и ползите от участието в група КЛАС, в допълнение към индивидуалното ползване на Книговище:
 • Съучениците могат да се съревновават и да вземат препоръки за книги помежду си в платформата Книговище
 • Книговище увлича с игровите си подходи, като тренира способността на децата да осмислят прочетеното и надгражда позитивни преживявания около четенето

 • Създава се по-добра групова динамика и повече стимул за разговори за книги между децата

 • Целият клас може да се състезава с други класове от випуска – в училището си, в страната или по света – именно по четене с разбиране

 • Учителят разполага с допълнително пособие за работа с класа върху повишаване на четивната грамотност на всяко от децата.

 • Не на последно място, при ползване от цял клас, годишният абонамент за едно дете е около 4 лева, което е 6 пъти по-евтино от предвидения индивидуален абонамент.

  Учител на Вашето дете иска да създаде група КЛАС в Книговище за класа на Вашето дете. Затова молим за Вашето съдействие!

 
 1. Необходимо е да създадете индивидуален профил на своето дете, като следвате стъпките Регистрация Създай нов профилСъздай профил на дете и попълните коректно формуляра „Регистрация“ .

 2. Когато направите индивидуалния профил на детето, влезте в него и отидете в меню „Моите групи“. Там използвайте търсачката, за да намерите групата на класа на своето дете. Подайте заявка за приемане в групата.

 3. Учителят, от своя страна, приема заявката на детето Ви през своя учителски профил, с който администрира групата КЛАС.
Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
© 2019 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | Developed by Childish
Книговище стига до вас благодарение на