Активация на абонамент с абонаментен ключ

Ако разполагате с абонаментен ключ за активиране на годишен абонамент за учебната 2019/2020 учебна година,  който не е заявен от меню "Купи абонамент" на профила, за който желаете да го приложите, е необходимо да извършите следните стъпки.

Ако абонаментният ключ е за Група КЛАС

1. Учителят регистрира свой профил, като отива на  Регистрация -> Създай нов профил -> Създай учителски профил и попълва формуляра „Регистрация“. (Ако учителят вече притежава учителски профил, може да ползва него.)

2. В регистрационния формуляр има поле "Абонаментен ключ". В него се поставя абонаментният ключ, който сте получили.

3. В случай че абонаментът е закупен за вече съществуващ учителски профил или за вече създадена група КЛАС, абонаментният ключ се поставя в празното поле в меню "Активирай абонамента си" на учителския профил, управляващ групата.

4. В меню "Помощни материали" на учителския профил има инструкции как да се присъединяват ученици към групата на класа, както и подробна информация за нейните функциите.
 
 

Ако абонаментният ключ е за Група СЕМЕЙСТВО

1. Родителят регистрира свой профил, като отива на  Регистрация -> Създай нов профил -> Създай родителски профил и попълва формуляра „Регистрация“. (Ако родителят вече притежава родителски профил, е добре да ползва него.)

2. В регистрационния формуляр има поле "Абонаментен ключ". В него сложете абонаментния ключ, който сте получили.

3. В случай че абонаментът е за вече съществуваща група СЕМЕЙСТВО, абонаментният ключ се поставя в празното поле в меню "Активирай абонамента си".

4. В меню "Помощни материали" на родителския профил има инструкции как да се присъединят децата към групата на семейството, както и подробна информация за нейните функции.
 


Ако абонаментният ключ е за индивидуален профил на ДЕТЕ

1. Родителят (или детето с помощта на свой родител) регистрира профил на детето, като отива на  Регистрация -> Създай нов профил -> Създай профил на дете и попълва формуляра „Регистрация“. (Ако детето вече притежава свой профил, е добре да ползва него, за да се запазят постиженията му.)

2. В регистрационния формуляр има поле "Абонаментен ключ". В него сложете абонаментния код, който сте получили.

3. В случай че абонаментът е за вече съществуващ ученически профил, абонаментният ключ се поставя в празното поле в меню "Активирай абонамента си".

N. B. Индивидуалният ученически профил може да се присъединява към групи  КЛАС или СЕМЕЙСТВО, при положение че те са с активни функции..

N. B. Един ученически профил може да е член едновременно на няколко групи, за които е платен абонамент. За да се присъедини към тях, трябва да използва търсачката в меню "Моите групи".

Единствено за включване в група СЕМЕЙСТВО в полето "Активирай абонамента си" трябва да се въведе абонаментен ключ, подаден от родителския профил в съответната група. 

Участието в групи дава възможност на детето да се състезава с другите участници в тях, да гледа какво четат те и да вижда какво мислят за книгата. 

За повече информация, вижте менюто "Как работи?" във футъра на сайта.

Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
© 2019 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | Developed by Childish