Как се ползва група КЛАС от учител

Група КЛАС носи допълнително положително преживяване на учениците, които са свързани в него, дори и без участието на учителя. Той увлича децата в „състезание по четене“ в свободното време.

Група КЛАС предлага и опции, които учителят може да реши да използва в образователния процес, за да стимулира допълнително развиването на четивната грамотност на учениците си.

С една група КЛАС може да работят няколко учители и един учител може да работи с няколко групи КЛАС. Повече за тази възможност вижте тук.Функции на група КЛАС от гледна точка на учителя​​​​​
 

NBАко учителят участва в няколко групи, той може във всеки един момент да избере с резултатите на коя група да работи. Избора прави от падащото меню под своето име, което се намира веднага след текста: "В момента виждате резултатите на учениците от групата на...".

В меню „Моят клас“ се виждат обобщените постижения на учениците във Вашия клас за период, който можете да дефинирате и сами:
 

  • Колко ученици има в груповия профил
  • Колко въпросника са попълнили общо за периода
  • Каква е средната успеваемост (% верни отговори) на учениците, които са в груповия профил, за определения период
  • Колко точки са натрупали учениците от решения на въпросници за зададения период
  • Колко точки са натрупали учениците от създадени въпросници за зададения период
  • Колко точки е спечелила групата от групово създадени въпросници за зададения период
  • Колко точки общо са натрупали учениците за зададения период
  • Място в класацията на всички класове в този випуск в страната


Всяка от тези статистики може да се прегледа и по-подробно, като се избере съответният резултат. Така може да се стигне до информация какви книги четат децата в класа, колко деца са прочели едно заглавие и каква е успеваемостта на всяко от тях по него, както и средната успеваемост по даден въпросник сред децата от класа. Може да изведете заключение коя книга са разбрали по-добре и коя ги е затруднила.


* Наличието на подобна информация може да Ви помогне да изведете обсъждането на дадена книга в клас. Ако видите, че тя е в интереса на повече деца, може да препоръчате на другите и те да я прочетат, да решат въпросника през профилите си и после заедно през учителския профил да минете още веднъж през въпросите и да си направите занимание по книга, която децата са прочели с удоволствие.
 

Може да видите и индивидуалните  резултати на всеки от учениците в групата на КЛАСА чрез графиката. Сивото стълбче е средната успеваемост на класа/випуск в училището/випуск в града/випуск в страната.


Избирането на едно стълбче води до обобщените индивидуални резултати на детето – на кое читателско ниво е, колко точки има, колко и кои книги е прочело и каква е неговата успеваемост.

Резултатите могат да се подреждат в удобен за анализ ред, както и да се трансформират в табличен или графичен вид.

На тази страница може да видите и Прогреса на класа във времето в сравнение с останалите класове от випуска.

По-надолу в меню „Моят клас“ има възможност да видите представянето на децата като група в общата класация на класовете от випуска – в училището, в града или в цялата страна, както  и информация за това в коя част от класацията се намира класът – например в топ 10 %, топ 20 % и т. н.
Класацията е по няколко различни параметъра: по брой точки, по успеваемост и по обем на четене – брой решени въпросници.

Тъй като резултатите на учениците са архивират на 15 юни всяка година, постиженията от предходните години могат да бъдат видяни от линка след това класиране.

* Понеже децата в профила си нямат информация за груповото постижение, чрез тези данни може да им поставяте групови цели, така че да увлечете и децата, на които четенето не им е свойско, да се постараят повече и да допринесат за общия напредък в класацията. По който и да е от параметрите.


Последният раздел на това меню от груповия профил КЛАС показва наскоро прочетените книги от децата в класа Ви. А това винаги може да е тема за споделяне на пресни и въодушевени впечатления.

 

Обратно в началотоПрез меню „Моят профил“ можете във всеки един момент да промените някои от данните за ръководителя на класа. Оттам може да качите и снимка на класа или друга картинка за илюстрация на груповия профил.

Обръщаме внимание на полето "Име на групата". Чрез нея деца, които участват и в други групи, ще могат да поискат да се присъединят към Вашата. 
 

Обратно в началото


 

В меню „Моите ученици“ се виждат профилите на учениците, които са част от групата КЛАС. За повече подробности как се присъединяват вижте ТУК.

Избирайки някой от учениците, отивате до обобщената информация на неговите личните постижения, чрез която може да стигнете и до по-конкретните лични постижения на ученика и да проследите нетовия напредък.

И от двете места може да изпращате лични съобщения до децата, които пък се появяват в техните лични профили.
 

Обратно в началотоОт меню "Създай профил на дете" учителят може да създаде профил на малолетно дете, ако родителят му е дал изричното си съгласие за това. Оттук може да види и редактира профилите, които са създадени по този начин.
 

Обратно в началотоВ меню "Заявки за приемане" се появяват искания за включване в групата на КЛАСА от деца, които са регистрирани в системата. Вие може да ги разпознаете като свои и да им дадете или откажете достъп до групата.
 

Обратно в началотоВ меню "Заявки за рестарт" се появяват искания на учениците от групата за рестартиране на въпросници, които са решавали. Това се налага, тъй като щом бъде започнат един въпросник, той се отчита от системата за решен, дори и да не е завършен от детето. Децата имат право при достатъчно извиними причини да помолят въпросникът да бъде рестартиран.  Препоръчваме да се следят причините за тези искания и да се позволява рестартиране на въпросниците само при основателни причини, за да се спази справедливостта в играта.

 

Обратно в началото


 

Чрез меню "Заявки от учители" учителят, около която е организирана групата КЛАС може да разреши друг учител да работи с децата от класа. 

 

Обратно в началото


 

Чрез меню "Включване към клас" учителят може да подаде заявка за работа с друга група КЛАС, чийто класен ръководител е негов колега.

Така, ако учителят е преподавател по БЕЛ, начален учител, който води и следобедни занимания на други класове или библиотекар в училището, който работи допълнително с децата за насърчаване на четивната грамотност, може да използва Книговище с няколко групи през своя единствен книговищен профил.

От търсачката в това меню учителят открива КЛАСА, към който желае да се присъедини. Търсенето може да става по име на класния ръководител, по име на групата, по название на училището, както и по населено място. 

За да бъде завършен процесът на присъединяване, е необходимо класният ръководител на съответния клас (титулярът на групата) да приеме подадената заявка за присъединяване. 

 

Обратно в началотоВ меню „Прочетени книги“ се виждат книгите, които са прочели децата в групата на класа, колко деца са ги решили, както и следната успеваемост на решенията. Най-отгоре са книгите, чиито въпросници са решени от най-много деца в класа. При избор на някое заглавие се отваря страницата на книгата със статистиката на решенията на въпросника от учениците в групата.

 

Обратно в началото


 

Меню „ЗАЕДНО“ е инструмент, който създадохме в резултат на обратната връзка, получена в първите месеци от учители, ползващи Книговище. Той Ви дава достъп до всички въпросници в платформата, така че да можете да ги решавате заедно с децата в клас. Резултатите от решените през Вашия учителски профил въпросници не се включват в общата класация, за да не изкривяват статистиката на индивидуалните постижения. Все пак и през този профил един въпросник може да бъде решен само веднъж.

За да стартирате въпросник, не е необходимо да влизате специално в това меню. Достатъчно е да намерите заглавието, което търсите, през общата търсачка на сайта. В това меню се показват въпросниците, които сте решили заедно с децата.
 

Обратно в началото


 

Меню „Нова грамота“ е уникален инструмент за учителя, чрез който по различни критерии може да награждавате децата от класа си, отчитайки личните им постижения и темпове, и така да намерите подходящия начин, за да ги мотивирате да четат повече, с лекота и с разбиране. 

В момента може да се създават грамоти за текущи поводи и периоди през учебната година. Повече информация може да откриете тук.

В края на учебната година системно ще се генерират финални грамоти с резултатите на всяко дете и списъка с книгите, които е прочело през годината, който може да приложите към индивидуалното портфолио на ученика. 

Индивидуална грамота с личните постижения се появява в електронен вариант в личния профил на детето. Появява се и във Вашия профил, така че ако решите да придадете допълнителна стойност на четенето, можете да разпечатате всички грамоти и да направите специална церемония по връчването им в клас.

Предвиждаме оттук да може да създавате е групова грамота на класа, която да закачите на подходящо място в класната стая.
 

Обратно в началотоВ меню „Генерирани грамоти“ в отделни папки се съхраняват всички грамоти, които сте генерирали през модула за създаване на грамоти. 
 

Обратно в началотоВ меню „Рисунки“ се появяват рисунките, които децата са прикрепили към книга, която са прочели, като част от своя онлайн читателски дневник в Книговище. За да ги видите и Вие, детето трябва да е разрешило това. 

Може да използвате този инструмент като повод за създаване на съвместна изложба по дадена книга и да я разгледате заедно с децата в клас.
 

Обратно в началотоВ меню „Помощни материали“ качваме инструкции, подобна на тази, документи, които пряко касаят работата Ви с платформата, както и идеи за услужливо приложение на Книговище от учителите. Ако желаете и Вашият опит да бъде споделен, не се колебайте да ни пишете, за да го качим и за останалите групи в платформата.
 

Обратно в началото


 

Чрез меню „Съобщения“ може да изпращате лични съобщения до децата, участващи в групата на КЛАСА. Може да четете и съобщения, които те Ви изпращат. Бихме препоръчали този канал да се използва специфично за задачи и общуване по теми, свързани с Книговище и четенето.
 

Обратно в началото


 

В меню „Как да създадем въпросник“ са посочени правилата и инструкциите, по които се създават въпросници. Съвместното мислене и творчество по кратки или дълги текстове, както и съчиняването на подходящи дистрактори е едновременно и полезно, и забавно занимание. Пробвайте го! Има и награди. За повече информация прочетете и изгледайте материалите от посочените линкове.
 

Обратно в началотоВ меню „Създадени въпросници“ се появяват  въпросниците, създадени от членовете на групата. Може да видите и колко точки е получило детето за това усилие. Обръщаме внимание, че преди да бъде публикуван един въпросник за ползване от всички, той преминава процес на редакция, в който детето се научава как да подобри уменията си по съставяне на въпроси, за ползване на синоними, за отношение към маловажната от същностната информация. Въпросниците минават и през коректор.
 

Обратно в началотоЧрез меню "Купи абонамент" може да се заяви и закупи както групов абонамент за съответната група КЛАС, така и за други съществуващи профили или като подаръчни абонаменти. В случай че закупите абонамент от съответния учителски профил, модериращ групата на КЛАСА, той ще се активира автоматично след като системата регистрира плащането му. Статусът му ще е видим и в меню "Моите абонаменти". В случай че през профила си купувате абонамент за друг потребител (като подарък или поради друга причина), статусът и абонаментният ключ също ще е видим в меню "Моите абонаменти", но тогава трябва да предадете ключа на съответния потребител, за когото е предназначен. 
 

Обратно в началотоВ меню "Моите абонаменти" се появяват абонаментните ключове на абонаментите, които сте закупили през съответния профил.
 

Обратно в началотоВ меню "Активирай абонамента си" се въвежда абонаментният ключ, ако абонаментът е закупен не със заявка от съответния профил, а по друг начин.

Обратно в началото

Бъди информиран
Потвърждавам, че имам навършени 14 години
ВКЛЮЧИ СЕ
© 2020 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | Developed by Childish
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'. ПРИЕМАМ