Как се създава група КЛАС

Група КЛАС свързва всички ученици от един клас и техния учител във виртуална група, в която участниците могат да сравняват своите читателски постижения, да се състезават помежду си и да споделят препоръки и мнения за книги. Групата се установява, като всеки ученически профил се свързва с учителския профил.
 

Ето и конкретните стъпки за активиране на групата КЛАС.1. Учителят създава свой профил, като отива на  Регистрация Създай нов профил →  Създай учителски профил и попълва формуляра „Регистрация“. (Ако учителят вече притежава учителски профил, може да ползва него.)

N. B.  Ако учителят разполага с абонаментен ключ преди да си направи профил в платформата, в регистрационния формуляр, в полето "Абонаментен ключ", може да го въведе. Ако не разполага с такъв, оставя полето празно. В случай че вече има профил, за да се активира абонаментът, учителят въвежда абонаментния ключ в подменю "Активирай абонамента си".

След като учителят влезе в създадения учителски профил, автоматично се зарежда менюто на групата на КЛАСА. От лявата страна се вижда списък с подменюта. 

2. Учениците създават свои профили с помощта на родител, следвайки пътя Регистрация -> Създай нов профил -> Създай профил на дете. Ако някой ученик вече има свой профил в Книговище, е добре да използва него, за да си запази натрупаната читателска история.

За да улесним учителя, създадохме писмо с обяснение и инструкции, което преподавателят може директно да изпрати на родителите на своите ученици. Писмото се намира в подменю „Помощни материали“ или ТУК

3. Присъединяване на ученическите профили към групата КЛАС. За да стане това, е необходимо:

1. ученикът да отиде в меню "Моите групи", да потърси групата на класа си чрез търсачката в това меню и да подаде заявка за присъединяване


2. учителят да приеме заявките на своите ученици от меню "Заявки за приемане"


Внимание! В групата могат да бъдат присъединени 30 детски профила. След присъединяването им абонаментът за групата се прехвърля автоматично и върху тях. Не е необходимо децата да закупуват отделен абонамент за профила си. 

Внимание! Абонаментът на групата КЛАС разполага с абонаментни права за 30 индивидуални детски абонамента, които се активират автоматично с присъствието или присъединяването на детето в групата. Ако учителят присъедини ученик към групата и после го изключи от нея, споделеният абонамент върви с детето, макар и повече да не участва в групата. Това намалява свободните абонаментни места в нея. Преди одобряване на заявката за присъединяване учителят трябва да се увери, че познава детето.

Сега групата КЛАС е задействана и може да се ползват всичките ù функции. Повече за възможностите, които предлага групата КЛАС, може да прочетете ТУК.4. Закупуване на годишен абонамент. Ако групата КЛАС е създадена без за нея да е активиран годишен абонамент, автоматично се включва ползване на Книговище в демо безплатен режим. Демо-режимът продължава 20 дни от създаването на учителския профил.

Закупуването на годишен абонамент може да стане през:

а) учителския профил на групата КЛАС (през меню Купи абонамент);
б) всеки регистриран Книговищен профил (през меню Купи абонамент);
в) заявка по имейл info@knigovishte.bg, когато се закупуват повече групови абонаменти 

След закупуване на абонамент, купувачът получава по имейл инструкции за активацията му.
Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
© 2020 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | Developed by Childish